top of page

BAN PHỤC VỤ HỌC HỎI VÀ TRAU DỒI GIÁO LÝ VÀ ĐỨC TIN

 

Mỗi năm Ban Phục Vụ tĩnh tâm một ngày. Thời gian tới, trong mỗi buổi họp, anh chị em trong Ban Phục Vụ sẽ giành 30 phút, để học hỏi và trau dồi kiến thức về Giáo Lý và Đức Tin.

Sự phục vụ sẽ tốt hơn, khi anh chị em có kiến thức căn bản và đúng đắn về Chúa, về Giáo Hội .

Vô Tri bất mộ - không biết không mộ mến.

BAN PHỤC VỤ

HỌC HỎI VÀ TRAU DỒI GIÁO LÝ VÀ ĐỨC TIN

 

Mỗi năm Ban Phục Vụ tĩnh tâm một ngày. Thời gian tới, trong mỗi buổi họp, anh chị em trong Ban Phục Vụ sẽ giành 30 phút, để học hỏi và trau dồi kiến thức về Giáo Lý và Đức Tin.

Sự phục vụ sẽ tốt hơn, khi anh chị em có kiến thức căn bản và đúng đắn về Chúa, về Giáo Hội .

Vô Tri bất mộ - không biết không mộ mến.

 

 

 

  • ĐỀ TÀI 01:  MỤC VỤ

 

Tài liệu:

- Thần học Mục Vụ -  Mục Vụ là gì (Bình Hoà).

- Thần học Mục Vụ và truyền giáo (Lm. Phan Tấn Thành OP.)

bottom of page