Trang web được thăm 

lần từ ngày 8.1.2015

 • Trích từ quỹ biết ơn quý cha và sơ lơn tuổi ở quê hướng Viêt Nam: _____________ 7740 kr.
 • Trích từ quỹ giúp đồng bào bị bão lụt ở quê hương: _________________________6467 kr.
 • Quyên sau Thánh Lễ CN 27.10.19: __18536 kr.
 • Ẩn danh: 100 us đôla = ____________ 670 kr.
 • Ẩn danh: 150 euro = _____________ 1125 kr.
 • 1 gia đình ẩn danh ________________ 500 kr.
 • Lành Thị Đinh (mobilepay) _________ 1000 kr.
 • Betty (mobilepay) _________________ 300 kr.
 • Hoàng Thị Anh Nguyên (mobilepay) __ 300 kr.
 • Thị Thúy Anh Nguyễn (mobilepay) ___  200 kr.
 • Anh Vũ (mobile pay) _______________ 500 kr.
 • Tường Oanh Đình Nguyễn (mobilepay)  200 kr.
 • Ẩn danh 1000 us đôla = ___________ 6740 kr.
 • Chị Ngân ________________________ 200 kr.
 • Ẩn danh ________________________ 6000 kr.
 • Chị Thu _________________________ 500 kr.
 • Ẩn danh _________________________ 350 kr.
 • Ẩn danh 1000 us đôla = ___________ 6740 kr.
 • Ac. Hải Tươi 200 us đôla =  ________ 1340 kr.
 • Ac. Sinh Thảo ___________________ 1000 kr.
 • Ần danh_________________________1000 kr
 • Ẩn danh__________________________700 kr
 • Ẫn danh _________________________ 500 kr
 • Chị: Nguyễn Thị Lệ Thủy.......................500 kr

Trợ Giúp Dòng Thừa Sai Bác Ai, Giáo Phận Vinh

Dự án Đem Nước Sạch Về Buôn

 

Nước là khởi đầu của sự sống, nhưng tiếc thay người dân của hơn 800 ngôi làng ở vùng cao nguyên lại không đủ nước sạch để uống hằng ngày. thương cho hoàn cảnh người dân làng ở đây, cha Ta-đê-ô Võ Xuân Sơn, hiện đang giữ chức vụ Trưởng Ban Mục Vụ Truyền Thông, Giáo Phận Kontum, được Văn Phòng Tổng Giám Mục trao cho đảm nhiệm dự án "Đem Nước Sạch Về Buôn".

 

Dưới đây là một số hình ảnh về dự án cũng như vài hình ảnh trong Thánh Lễ mà cha đã cùng dâng với cộng đoàn vào ngày 22.9.19.

Danh sách quý ân nhân ủng hộ cho dự án

 • Trích từ quỹ cộng đoàn  3000 kr.

 • Ca đoàn Ave Maria          200 euro.

 • Gđ. anh chị Hùng - Đào  3500 kr.

 • Anh chị Tài – Yến              100 euro.

 • Anh chị Bắc – Thúy           350 kr.

 • Anh chị Trưởng                 1000 kr.

 • Chị Thụy                             500 kr. 

 • Chị Mỹ                                200 euro.

 • Anh chị Bảo – Loan          200 euro.

 • Một số ẩn danh                4000 kr.

 • Ẩn danh                             100 kr.

 • Ẩn danh                             500 kr.

 

Số tiền trên đã được chuyển đên cha Sơn.

Quỹ này đã khóa sổ.

Chương trình biết ơn quý cha và quý sơ lớn tuổi ở quê hương Việt Nam
Để tỏ lòng biết ơn quý cha và quý sơ lớn tuổi ở quê hương, xin quý ông bà và anh chị em cùng các cháu luôn nhớ cầu nguyện cho quý cha và quý sơ lớn tuổi. Ai muốn nâng đỡ quý cha và quý sơ lớn tuổi cách cụ thể, có thể liên hệ với chị Minh, anh Bảo hoặc cha quản nhiệm.
 
Danh sách những người tỏ lòng biết ơn và nâng đỡ quý cha và quý sơ lớn tuổi
(cập nhật ngày 27.3.2018):
1. Chị Kim Chi: 1500 Kr.
2. ÔB. Mùi: 200 Kr.
3. Ẩn danh: 300 Kr.
4. Xin lễ ngày cầu cho các linh hồn: 4000 Kr.
​5. AC. Thành Mỹ: 500 Kr.
6. Tiền xóc rổ lễ cộng đoàn CN 26.11: 8050 Kr.
7. Tiền xóc rổ lễ cộng đoàn CN 26.11: 10 Đôla Canada.
8. Anh Nguyễn Khánh Hải: 500 Kr.
9. Ca đoàn: 2500 Kr.
10. ÔB. Nguyễn Văn Bá: 500 Kr.
 
Ngày 19.01.2018 đã chuyển 3.000 us đô la, tương đương với 19.160 kr. tới Dòng Tên và Dòng Kín.
11. ÔB. Chư: 500 Kr.
12. Ông Lâm: 200 USD.
13. Ẩn danh: 1000 Kr.
14. Ẩn danh: 500 Kr.
15. Qua số tranh hình A. Hiến làm và ủng hộ:
- C. Tuyết Mai (01 tấm hình): 300 Kr.
A/C Thành Mỹ (một số hình): 2000 Kr.
16. Chị Hạnh: 1000 kr.
17. AC. Thảo Liên: 1000 Kr.
18. C. Hoa: 1000 kr.
19. Nhóm học Thánh Kinh và cầu nguyện: 1150 Kr.
20. ÔB. Riễn: 400 Kr.
21. Ẩn Danh: 1000 Kr.
22. ÔB. Mùi: 200 Kr.
23. Tiền xóc rổ lễ cộng đoàn 24.6.18: 3632, Kr.
24. AC. Trung Châu: 100 usa đôla.
Ngày 05.07.2018 đã chuyển 2000 us đô la tới Dòng Tiểu Mụi.
25. Bà cụ Cao Thị Lại: 200 Kr.
26. ÔB. Cao Văn Mùi: 200 Kr.
27. AC. Chi Minh: 500 Kr.
28. Bác Nhường và gđ anh Hoài: 1000 Kr.
29. ÔB. Vũ Đình Riễn: 500 kr.
30. AC. Xuân Châu: 1000 kr.
31. Ẩn danh: 200 us đô la.
32. Ẩn danh: 12.500 kr.
33. Con cháu ông bà Lâm: 2000 kr.
Ngày 12.11.2018 đã gửi 3000 us đô la. tương đương với 19.990 kr
Ngày 13.11.2018 còn lại             1240 kr
34. GĐ. Anh Hoài 6500 kr.
Tổng kết đến 24.10.2019 có 7740 kr.
Số tiền 7.740 kr. đã được chuyển qua quỹ trợ giúp quý sơ dòng Thừa Sai Bác Ai, Giáo phận Vinh.
Quỹ này đã khóa sổ.
Giúp đồng bào
bị bão lụt ở quê hương

1. Xóc rổ trong Thánh Lễ 25.12

    Giáng Sinh: 8 345 Kr.

2. Ẩn danh: 2000 Kr.

3. Ca đoàn: 1500 Kr.

4. Ẩn danh: 1000 Kr.

5. AC. Trung Châu: 2000 Kr.

6. AC. Hưng Tân (Aalborg): 600 Kr.

7. Ẩn danh: 1000 Kr.

8. Chị Thuỷ (ca đoàn): 500 Kr.

9. Ẩn danh: 500 Kr.

10. Xóc rổ trong Thánh Lễ 22.07.2018:

     1200 Kr.

11. Chị Thuỷ: 100 Kr.

12. AC. Chi Minh: 500 Kr.

13. Chị Hoa: 2000 Kr.

14. Ẩn danh: 3000 Kr.

15. Ẩn danh: 1000 kr.

16. Chị Nhường: 500 kr.

17. Chị Hoa: 500 kr.

18. Ẩn danh: 300 kr.

19. Ac. Hưng Tân: 2000 kr.

20. Đại gđ ac. Hùng Đào: 5000 kr.

21. Một gia đình ẩn danh: 1300 kr.

Ngày 08.08.2018 gửi về Tòa Giám Mục Sơn Tây 5.000 US đô la, tương đương 32.128 kr. Cộng 50 kr. cước phí. Tổng cộng 32.178 kr.

Ngày 09.8-2018 còn lại 2667 kr.

22. Ac. Chiến: 300 kr.

23. Ôb. Vũ Đình Riễn 500 kr. 

24. Ôb. Vũ Đình Riễn 1000 kr. 

25. Ac. Hưng Tân: 500 kr.

26. Ca đoàn Ave Maria Aarhus: 1500 kr.

Tổng kết đến 24.10.2019 có 6467 kr.

Số tiền 6.467 kr. đã được chuyển qua quỹ trợ giúp quý sơ dòng Thừa Sai Bác Ái, Giáo phận Vinh.

Quỹ này đã khóa sổ.

Quỹ Cộng Đoàn

Đóng Quỹ Cộng Đoàn 2019

Tháng 1:

Ôb. Trần Văn Chư                    200 kr.

A. Nguyễn P. Điệp                    100 kr.

Ac. Thiên Tuyết                         500 kr.

Ac. Chi Minh                              200 kr.

Gđ. ac. Bảo Loan                      300 kr.

Ac. Hùng Đào                            200 kr.

C. Nguyễn Thị Thanh Xuân     300 kr.

Ac. Hải Tươi                               120 kr.

Gđ. chị Nguyễn Thị Gương     200 kr.

Ôb. Nguyễn Hồng Sương        200 kr.

Gđ. ac. Vũ Đình Trung              300 kr.

Bà cụ Lại                                     100 kr.

Ac. Yến Tài                                  200 kr.

Ac. Vũ Văn Cảnh                        250 kr.

Gđ. họ Đinh                             1000 kr.

C. Thạch Triệu Hoa                   100 kr.

Ôb. Cao Văn Mùi                       150 kr.

B. Mai Thị Nhường                    100 kr.

Ôb. Nguyễn Văn Bá                  150 kr.

 

Tháng 2:

Ac. Nguyễn Trọng                     300 kr.

Gđ. ac. Dũng Loan                    300 kr.

Gđ. ac. Trí Bích                          300 kr.

Gđ. ac. Thịnh                             200 kr.

Gđ. ac. Hải Dung                      300 kr.

C. Nguyễn Thị Lệ Thủy            100 kr.

Ôb. Vĩnh                                     150 kr.

Ac. Long Hương                        200 kr.

 

Tháng 3:

Ac. Long Thúy                           300 kr.

Ac. Thành Mỹ                            200 kr.

Ac. Hà Quỳnh                            300 kr.

C. Hưởng                                   100 kr.

Bà cụ Vì                                      100 kr.

Gđ. ac. Thảo Liên                      300 kr.

A. Lê Kim                                    300 kr.

Gđ. ac. Đỗ Xuân Khải               500 kr.

Ac. Trung Hồng                         300 kr.

Ac. Trung Anh                            300 kr.

 

Tháng 4:

A. Đinh Nam Hòa                     100 kr.

C. Bích                                        200 kr.

Bà cụ Đô                                    200 kr.

Ôb. Khoái                                   200 kr.

Ôb. Vũ Đình Riễn                      500 kr.

Ôb. Trần Văn Chư                     200 kr.

 

Tháng 5:

Ac. Vũ Ngọc Phan                      200 kr.

Ôb: Đào Mạnh Cường              500 kr.

 

Tháng 6:

A/C Nguyễn Đình Trưởng         200 kr.

Tháng 8:

Phượng & Tuệ                            240 kr.

Chị: Nguyễn Thị Xinh                 200 kr.

Gđ: a/c Sinh Thao                       500 kr.

Tháng 10:

Loan Trần                                    150 kr.

Tháng 11 :

Gđ: a/c  Việt Linh                         240 kr.

Anh: Trần Kế Nghiệp                     60 kr.

Tháng 12:

Gđ :a/c Trung Hồng                     300 kr

Gđ: ô / b Cường                            500 kr

 

Ủng Hộ Cộng Đoàn

2019

 

Tháng 1:

Ac. Chi Minh                              300 kr.

Ac. Hùng Đào                            300 kr.

C. Nguyễn Thị Thanh Xuân     300 kr.

Ac. Hải Tươi                                200 kr.

Gđ. ac. Vũ Đình Trung              200 kr.

Ôb. Cao Văn Mùi                       200 kr.

Tháng 2:

Gđ. ac. Hải Dung                       200 kr. 

 

Tháng 3:

Ac. Thành Mỹ                             300 kr.

 

Tháng 4:

A. Đinh Nam Hòa                      200 kr.

 

Tháng 8:

Chị: Nguyễn Thị Xinh                800 kr.

Đóng Quỹ Cộng Đoàn

2020-2022

A/C Hải Tươi ( 2020 )                   500 kr.

Ô /B : Nguyễn Văn Bá ( 2020 )     500 kr.

A/C : Hùng Đào  ( 2020 )              500 kr

A/C : Trung Châu ( 2020 )             500 kr

A/C : Thiên Tuyết  (2020 )             500 kr

Ac. Vũ Văn Cảnh                           750 kr.