top of page

CA ĐOÀN AVE MARIA

Thánh Ca Diễn Nguyện Aarhus Giáng Sinh 2012 Hình của Chương Trình

Lạy Mẹ La Vang, ca đoàn Aarhus trong Lễ hội bế mạc Năm Đức Tin 2013

TÂM LINH CHO ANH CHỊ EM TRONG CA ĐOÀN AVE MARIA.

 

Thời gian qua anh chị em Ca Đoàn đã có những buổi tâm linh thật hữu ích, giúp hiểu biết thêm về Thánh Lễ, về Thánh Ca. Nếu anh chị em tiếp tục cứ ba tháng có một ngày tâm linh, thì sẽ giúp ích nhiều. Anh chị em sẽ vững vàng và tự tin hơn, khi được học hỏi và đào sâu về Đức Tin. 

 

Xin xem thêm ... 

Thánh Ca Diễn Nguyện Aarhus Giáng Sinh 2012 hợp xướng

Ngày Vinh Thắng do ca đoàn Ave Maria, Århus trình bày

Nghe nhạc

Thánh Ca Mùa Vọng

Nghe nhạc

Thánh Ca Mùa Giáng Sinh

SINH HOẠT TÂM LINH

CA ĐOÀN AVE MARIA

 

 

Vào ngày thứ bảy 31.01.2015,bắt đầu lúc 15.00 anh chị em Ca Đoàn sinh hoạt tâm linh với chủ đề:

 

- Phụng Vụ Thánh Lễ.

- Suy niệm và chia sẻ Thánh Vịnh 27.

 

Địa điểm sinh hoạt: Tư gia của anh chị Bắc Thuý.

 

Xin mời anh chị em đọc trước bài viết: Phụng Vụ Thánh Lễ.

 

Xin bấm vào mũi tên để đọc hoặc dowload bài xuống. 

 

Khi đến sinh hoạt tâm linh, mỗi người xin đưa theo bài này.

 

Cám ơn và chúc bình an của Chúa.

 

bottom of page