TRANG ĐTC. PHANXICÔ, VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô là ai?

 

Vị Giáo Hoàng mà không ai ngờ tới. Vị Giáo Hoàng làm thay đổi thế giới. Vị Giáo Hoàng mà lời nói và việc làm của ngài được nhiều người quan tâm để ý và noi theo. Thực ra ngài là ai? Cuộc sống của ngài như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai?Video này sẽ cho chúng ta biết, với những hình ảnh sống động, câu chuyện về cuộc sống của ngài từ ấu thơ đến lúc làm Giáo hoàng. Ở đây chúng ta sẽ thấy Hồng Y Bergoglio tham gia vào các hoạt động chống nô lệ lao động và tội phạm có tổ chức, quy tụ thanh thiếu niên, rửa chân cho người nghèo, đi quanh thành phố Buenos Aires bằng tàu điện ngầm …

 

Những câu chuyện này và nhiều hơn nữa sẽ chứng minh sức thu hút đặc biệt của một vị Giáo hoàng người đang thay đổi tất cả mọi thứ.Chúng tôi sẽ chuyển đến các bạn các phần của bộ phim tài liệu “Đức Giáo Hoàng Phanxicô là ai?” của hãng truyền hình Goya, Tây Ban Nha, được phụ đề tiếng Việt. (Nguồn: dongten.net).

 

 

Phần 01

Phần 02

“Đức tin hay đức cậy hoặc đức mến, dĩ nhiên phải lấy Chúa Kitô làm trung tâm. 

Điều này đồng nghĩa với giáo huấn:“Hãy mặc lấy Đức Kitô”, 

đặt niềm tin nơi Người, chứ không ở nơi ta, hay nơi

của cải, tiền bạc, quyền lực.” (ĐTC. Phan-xi-cô)

Trang web được thăm 

lần từ ngày 8.1.2015