top of page

GIỎ LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH

 

Giỏ Lời Chúa trong gia đình là chương trình sống Lời Chúa trong gia đình của Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam ở thành phố Aarhus - Vương Quốc Đan Mạch.

Chương trình này kéo dài hai năm, trong tinh thần sống Tân Phúc Âm hoá gia đình.

 

Trong hai năm sẽ có tất cả 07 giỏ Lời Chúa với bảy màu khác nhau (theo màu của Cầu Vồng). Mỗi giỏ sẽ được các gia đình đón nhận và sống trong vòng 03 đến 04 tháng. Sau đó sẽ các gia đình sẽ nhận được giỏ mới.

 

Xây dựng đời sống và gia đình trên Lời Chúa. Đó là tinh thần của chương trình Tân Phúc Âm Giáo gia đình. Các câu Lời Chúa sẽ là lương thực thiêng liêng cần thiết, để nuôi dưỡng gia đình. Khi Lời Chúa thấm vào từng tâm hồn, và đi vào cuộc sống, thì đời sống mỗi người và cuộc sống gia đình tìm thấy an bình hạnh phúc.

 

Sử dụng Giỏ Lời Chúa như thế nào?

 

  • Để Giỏ Lời Chúa nơi trang nghiêm, và mọi người dễ nhận ra.

  • Mỗi ngày, trong giờ kinh chung, gia đình có thể rút một câu Lời Chúa, đọc lên cho mọi người cùng nghe, cùng suy nghĩ và cầu xin Chúa Thánh Thần giúp nhận ra sứ điệp của câu Lời Chúa. Và xin Chúa giúp gia đình sống câu Lời Chúa trong ngày.

  • Mỗi thành viên trong gia đình, vào bất cứ lúc nào, như trước khi ra khỏi nhà hay vừa về tới nhà, đều có thể rút một câu Lời Chúa, đọc và xem Chúa muốn nói với mình điều gì, và xin Chúa giúp mình sống đúng theo điều Chúa dạy.

  • Cha mẹ nhắc nhớ con cái mình rút Lời Chúa mỗi ngày một lần, giúp con hiểu ý nghĩa câu Lời Chúa, và nhắc con cố gắng sống theo Lời Chúa dạy.

  • Khi gia đình có khách, có thể mời khách rút một câu Lời Chúa, và chủ nhà cũng rút ra một câu Lời Chúa. Đôi bên cùng chia sẻ với nhau về câu Lời Chúa, ý nghĩa của câu Lời Chúa, và điều Chúa dạy qua câu Lời Chúa.

 

Chương trình cụ thể:

 

  • Giỏ Lời Chúa lần thứ nhất (màu đỏ). Từ tháng 6 đến tháng 10.2014.

  • Giỏ Lời Chúa lần thứ hai (màu cam). Từ tháng 10.2014 đến tháng 01.2015.

  • Giỏ Lời Chúa lần thứ ba (màu vàng). Từ tháng 02.2015 đến tháng 05.2015.

  • Giỏ Lời Chúa lần thứ tư (màu xanh). Từ tháng 05.2015 đến tháng 07.2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,

là ánh sáng chỉ đường con đi. 

(Tv 119, 105)

GIỎ LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH

Giỏ Lời Chúa - lần thứ nhất

Giỏ Lời Chúa - lần thứ hai

Giỏ Lời Chúa - lần thứ ba

Tranh vẽ của em Lộc An

Giỏ Lời Chúa - lần thứ tư

GIỎ LỜI CHÚA

TRONG GIA ĐÌNH.

 

Xây dựng đời sống và gia đình trên Lời Chúa. Đó là tinh thần của chương trình Tân Phúc Âm Giáo gia đình. Các câu Lời Chúa sẽ là lương thực thiêng liêng cần thiết, để nuôi dưỡng gia đình. Khi Lời Chúa thấm vào từng tâm hồn, và đi vào cuộc sống, thì đời sống mỗi người và cuộc sống gia đình tìm thấy an bình hạnh phúc.

XIN MỜI VÀO TRANG GIỎ LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH

bottom of page