top of page

HÀNH HƯƠNG FATIMA & LỘ ĐỨC 2017

Ban Tổ Chức:
Lm.GB Nguyễn Ngọc Thế SJ. (phone: 2370 6245)
anh Nguyễn Dương Bảo (phone: 28776 7127)  và
anh Nguyễn Phương Điệp (phone: 2972 9491)
Sứ Điệp Fatima - Đức Mẹ nói với ba trẻ trên đồi Cova da Iria năm 1917
Bộ phim Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với 3 trẻ mục đồng

Tài liệu tìm hiểu và tham khảo 

CÁC THÔNG BÁO CHÍNH THỨC CỦA BAN TỔ CHỨC

Những nơi Đức Mẹ hiện ra trên thế giới

Hình ảnh về chuyến hành hương

Xin bấm vào link ở dưới
bottom of page