Trang web được thăm 

lần từ ngày 8.1.2015

Để tránh lây dịch bệnh corona cho nhau nên các thánh lễ trong giáo xứ sẽ được chiếu trực tuyến qua kênh Facebook của giáo xứ vào các giờ:

 • Thứ hai: 18.00 - tiếng Đan.

 • Thứ ba: 18.00 - tiếng Việt.

 • Thứ tư: 18.00 - tiếng Đan.

 • Thứ năm: 18.00 - tiếng Ba Lan.

 • Thứ sáu: 18.00 - tiếng Đan.

 • Thứ bảy: 18.30 - tiếng Anh.

 • Chúa Nhật: 10.00 - tiếng Đan.

Quý ông bà và anh chị em có thể xem thêm thông tin trên trang nhà của giáo xứ:

 https://www.katolsk-aarhus.dk/

Thánh Lễ trực tuyến trong mùa Chay

Rước lễ thiêng liêng
 

Trong thần học về các bí tích, người ta phân biệt hai cách thức chính để lãnh nhận: một đàng là lãnh nhận bí tích thực sự (in re); đàng khác là lãnh nhận bí tích bằng lòng ước ao (in voto).


Ai đã chuẩn bị tâm tình xứng đáng, thì tuy không lãnh bí tích thực sự họ vẫn lãnh được những công hiêụ của bí tích đó.
Việc rước lễ thiêng liêng nêu bật lòng khát khao muốn được kết hiệp với Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Đó là điều rất tốt cho các tín hữu, đặc biệt những tín hữu đau yếu nằm trên giường bệnh, không có thể đến dâng Thánh Lễ ở nhà thờ, hoặc các tín hữu sống ở những nơi xa xôi không có nhà thờ và rất ít khi có cơ hội đến nhà thờ.


- Làm dấu Thánh Giá và hát kinh Chúa Thánh Thần.

- Đọc kinh sáng soi và kinh ăn ăn tội.

- Đọc 01 kinh Lạy Cha, 03 kinh Kính Mừng và kinh sáng danh.

Thinh lặng và hướng trọn tâm hồn về với Chúa.
 

- Đọc lời kinh rước lễ thiêng liêng của thánh An-phông-sô:
“Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí Tích Mình Thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng, bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen”.


Thinh lặng cảm nhận Chúa đang hiện diện trong tâm hồn và dâng lời tạ ơn Chúa.


- Đọc kinh Cám ơn và kinh trông cậy.

- Có thể hát một bài Đức Mẹ để kết thúc.

Các nghi lễ Đức Thánh Cha

cử hành trong Tuần Thánh và Phục Sinh

Các nghi lễ sẽ được truyền hình trực tuyến vào những giờ sau:

 • Ngày 05.04, vào lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ Chúa Nhật lễ Lá, tưởng niệm Chúa Giêsu vào thánh Giêrusalem. 

 • Ngày 09.04, vào lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ thứ Năm Tuần Thánh, bữa Tiệc Ly của Chúa.

 • Ngày 10.04, thứ Sáu Tuần Thánh, vào lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành cuộc Thương Khó của Chúa.

 • Ngày 10.04, thứ Sáu Tuần Thánh, vào lúc 21 giờ, Đức Thánh Cha sẽ hướng dẫn buổi ngắm Đàng Thánh Giá tại thềm đền thờ thánh Phêrô. 

 • Ngày 11.04, lúc 21 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Lễ Vọng Phục Sinh.

 • Ngày 12.04, vào lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh. Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành Urbi et Orbi (cho dân thành Rô-ma và toàn thế giới).

Tất cả các nghi thức sẽ được truyền hình trực tuyến với thuyết minh tiếng Việt do Vatican News Tiếng Việt phụ trách.

THÔNG BÁO

TẠM DỪNG CÁC SINH HOẠT TRONG CỘNG ĐOÀN

 

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lây lan mạnh mẽ, các nhà chức trách đã yêu cầu huỷ bỏ các cuộc tụ họp đông người nhằm ngăn ngừa việc lây lan của cơn dịch bệnh.

Vậy từ hôm nay cho đến khi có thông báo lại, tạm thời sẽ không có các thánh lễ và các sinh hoạt tôn giáo chung trong giáo xứ cũng như cộng đoàn VN Aarhus.

 • Việc rửa tội, an táng chỉ được cử hành với những người thân thuộc trong gia đình.

 • Khi có những công việc cần thiết, xin liên hệ với cha xứ hoặc cha Trí trong những trường hợp cụ thể.

 • Xin xem thêm thông tin về thánh lễ và các sinh hoạt tôn giáo ở trang web của giáo xứ: katolsk-aarhus.dk

 

Aarhus, ngày 12/03/2020

 

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Trí, SJ