top of page

Hình ảnh sinh hoạt trong năm 2013 của Cộng Đoàn

Video tĩnh tâm thiếu nhi và thiếu niên - Giáng Sinh 2013

 

Anh Đỗ Xuân Khải quay phim

Video tĩnh tâm Giáng Sinh 2013

 

Anh Đỗ Xuân Khải quay phim

Video Lễ Bế Mạc Năm Đức Tin

 

Thực hiện quay Video: Anh Đỗ Xuân Khải.

bottom of page