top of page

Hình ảnh sinh hoạt trong năm 2014 của Cộng Đoàn

Video tĩnh tâm mùa Vọng và Giáng Sinh 2014

cho các con em ở Aarhus

Hình tĩnh tâm mùa Vọng và Giáng Sinh 2014

Phần 01

Video tĩnh tâm mùa Vọng và Giáng Sinh

CĐCGVN ở Aarhus năm 2014

Hình tĩnh tâm mùa Vọng và Giáng Sinh 2014

Phần 02

Hình tĩnh tâm mùa Vọng và Giáng Sinh 2014

Phần 03

Hình Thánh Lễ Chúa Kitô là Vua

Hình Thánh Lễ Quan Thầy của Cộng Đoàn

Hình Bữa Cơm Tình Thương

Hình tháng Mười dâng hoa kính Đức Mẹ

Hình Thánh Lễ tạ ơn và cầu nguyện cho

đức tân viện phụ Maria Bảo Tịnh Trần Văn Bảo

Hình Thánh Lễ CĐ 25.05.2014

Lễ mừng bổn mạng cha Quản Nhiệm

Hình Thánh Lễ cộng đoàn ngày 14.12.2014

Hình tĩnh tâm mùa Vọng và Giáng Sinh 2014

của Ban Phục Vụ

 

 

VIDEO CLIPS ĐẠI HỘI GIÁO LÝ NGÀY T.7, 06.9.2014 

(Quay phim và làm Youtube: AC. Hải Tươi).

 

 

1) Khai mạc đại hội giáo lý cho thiếu nhi Aarhus.

2)  Chị trưởng Ban Giáo Lý mở lời cho buổi đại hội giáo lý.

3) Sinh hoạt trò chơi cho các em thiếu nhi

4) Đề tài giáo lý cho các em thiếu nhi " Với con Chúa là ai ? "

5)  Cha Quản Nhiệm mời rút lời tâm tình: " Chúa là ai đối với mình ".

6) 2 câu của thiếu nhi và 2 câu của người lớn được đọc lên cho ĐHGL.

7) Các em thiếu nhi ráp lời cầu nguyện thành chân dung Chúa Giê-su.

8) Cha Kizito làm phép bức hình chân dung Chúa Giê-su.

9)  Chị Xuân được nhận lãnh chân dung Chúa Giê-su ở Đại Hội Giáo Lý.

10)  Chị Hiền Lương thay mặt Ban Phục Vụ cám ơn và kết thúc Đại Hội Giáo Lý.

11)  Cha Quản Nhiệm dẫn nhập đề tài " Chúa là ai đối tôi "

12)  "Chúa là ai đối với tôi?" Câu hỏi cho người lớn trong buổi Đại Hội Giáo Lý

13) "Chúa là ai đối với tôi " lời chia sẽ của anh Nguyễn Trọng Lưu.

14)  Thầy Lê Hoàng Nam SJ. chia sẻ chút với cộng đoàn Aarhus.

15) Cha khách Kizito thăm cộng đoàn Aarhus lần thứ hai trong buổi ĐHGL.

 

16) Giỏ Lời Chúa trong Đại Hội Giáo Lý (01)

17) Giỏ Lời Chúa trong Đại Hội Giáo Lý (02)

18) Giỏ Lời Chúa trong Đại Hội Giáo Lý (03)

19) Giỏ Lời Chúa trong Đại Hội Giáo Lý (04)

 

 

CHIA SẺ TĨNH TÂM MÙA CHAY 2014 CỦA CỘNG ĐOÀN với đề tài: 

LỜI KINH CHA MẸ DẠY

- - Youtube Lễ khai mạc buổi tĩnh tâm mùa Chay 2014 phần 1

- Lễ khai mạc buổi tĩnh tâm mùa Chay 2014 phần 2

- Lễ khai mạc buổi tĩnh tâm mùa Chay 2014 phần 3

 

- Dẫn nhập vào kinh Lạy Cha do cha Thế và anh Lưu trình bày (01)

- Chia sẽ lời kinh Lạy Cha do cha Thăng trình bày (02) 

Hạnh phúc qua kinh Lạy Cha do anh Lưu trình bày (03).

- Chia sẽ lời kinh Lạy Cha do cha Thăng trình bày (04).

- Lời cầu nguyện kinh Lạy Cha do cha Thế trình bày (05)

- Hạnh phúc qua kinh Lạy Cha do anh Lưu trình bày (06).

- Suy niệm lời kinh Lạy Cha do cha Thế trình bày (07) 

-  Phần giải đáp thắc mắc do cha Thăng và anh Lưu trình bày (08).

 

- Chầu Thánh Thể trong buổi tĩnh tâm mùa Chay 2014

- Thánh lễ cho buổi tĩnh tâm mùa Chay ngày 12-4-2014 (phần 01).

- Thánh lễ cho buổi tĩnh tâm mùa Chay ngày 12-4-2014 (phần 2).

- Thánh lễ cho buổi tĩnh tâm mùa Chay ngày 12-4-2014 kết thúc

 

- Buổi tĩnh tâm về lòng Chúa thương xót với Thánh Thễ

- Dâng hoa và lời cầu nguyện lên Chúa trong buổi tĩnh tâm Phần 01.

- Dâng hoa và lời cầu nguyện lên Chúa trong buổi tĩnh tâm phần 2

- Buổi tối tĩnh tâm mùa Chay chung quanh bàn thờ Thánh Thễ

- Thánh lễ Lá ngày 13-4-2014 (phần 1).

- Thánh lễ Lá ngày 13-4-2014 (phần 2)

Thánh lễ Lá ngày 13-4-2014 (phần 3)

- Thánh lễ Lá ngày 13-4-2014 (phần 4)

- Thánh lễ Lá ngày 13-4-2014 (phần 5)

- Thánh lễ Lá ngày 13-4-2014 (phần 6)

- Lời cám ơn cuối Lễ (phần 7).

- Kết lễ (phần 8).

 

bottom of page