​Sinh Hoạt Cộng Đoàn trong năm 2018

Thánh Lễ mừng Chúa Hài Đồng giáng trần 2018

 

(Thực hiện video: anh chị Tân Thuận và các cháu)

Bấm vào links kế bên

để xem những video kế tiếp

HÀNH TRÌNH ƠN CỨU ĐỘ

Tĩnh tâm mùa Vọng 14.12 - 16.12
với sự hướng dẫn của

cha Ta-đê-ô Nguyễn Văn Yên, Dòng Tên.

 

(Thực hiện video: anh Khải và anh Hải)

Thánh Lễ kỷ niệm 30 năm Tôn Phong Hiển Thánh cho 117 Vị Tử Đạo tại ViệtNam

Chúa Nhật ngày 28.10.2018

(Thực hiện Video: Anh Chị Tân Thuận cùng các cháu).

Video Thánh Lễ Tạ Ơn với

Thầy Phó Tế Phê-rô Lê Hoàng Nam

​Thực hiện: Anh Chị Tân Thuận và các cháu

Video Phần 02:
​Video Phần 03:
​Video Phần 04

Hình ảnh và Video Lễ Hội Mùa Hè 2018

​Thực hiện: Anh Chị Tân Thuận và các cháu

 PHẦN 01 

 PHẦN 02 

Video Thánh Lễ Tôn Vinh Đức Mẹ

cầu nguyện cho các Hiền Mẫu

Video Phần 02
​Video Phần 03

​Thực hiện: Anh Chị Tân Thuận và các cháu

Hình và Video tĩnh tâm mùa Chay 2018

​Clip hình ảnh tĩnh tâm 

Video phần 01:
Video Phần 02:
​Video Phần 03:

​Thực hiện: Anh Đỗ  Xuân Khải

Video Thánh Lễ 

mừng năm mới Mậu Tuất

Phần 02                   Phần 03                Phần 04

Phần 05                   Phần 06

Quay phim và thực hiện video: AC. Tân Thuận và các cháu

​Hình ảnh và Video tĩnh tâm Mùa Vọng 2017

Quay và thực hiện Video và hình ảnh:

AC. Khải Vóc. 

Diễn nguyện Giáng Sinh và Thánh Lễ Giáng Sinh 2017

Quay và thực hiện Video và hình ảnh:

AC. Tân Thuận và các con

Dâng hoa và Thánh Lễ tạ ơn của Cộng Đoàn

Kết Thúc Năm Thánh Đức Mẹ Fatima

cùng Mừng Trọng Thể Lễ Chúa Ki-Tô Làm Vua

Phần khai mạc

Phần 01            Phần 02              Phần 03
​Phần 04           Phần 05

Quay và thực hiện Video: AC Tân Thuận và các con.

Video Thánh Lễ Chúa Nhật 28.5.2017 tôn vinh Mẹ Fatima,
nhân dịp kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima
Phần 1: Khải mạc và rước Kiệu
Phần 3: Dâng hoa tôn vinh 
Mẹ Fatima
Phần 4: Thánh Lễ tôn vinh 
Mẹ Fatima
Phần 5: Thánh Lễ tôn vinh 
Mẹ Fatima
Phần 6: Thánh Lễ tôn vinh 
Mẹ Fatima
Phần 7: Thánh Lễ tôn vinh 
Mẹ Fatima
Phần 2. Cầu nguyện Tôn vinh Mẹ Fatima
​Quay phim và thực hiện Video: Anh chị Tân Thuận

Video tĩnh tâm mùa Vọng 2016

về chủ đề gia đình

 

do cha Đinh Công Lịch chia sẻ.

Phần 1

Thực hiện Video: AC. Hải Tươi.