top of page

LỚP THẦN HỌC CĂN BẢN CHO GIÁO DÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Các bài thuyết giảng của linh mục linh hương 

       + Dẫn nhập Thánh Kinh

       + Gia phả của Chúa Giêsu

       + Ký hiệu các sách Thánh Kinh

       + Giáo dân là ai và thần học là gi?

       + Kinh Tin Kính

       + Chúa Giêsu là ai?

       + Chúa Giêsu luôn tôn trọng người khác

 

 

  • Các đề tài của các nhóm làm việc:

Nhóm 01: GIÁO HỘI CÔNG GIÁO, GIÁO HỘI CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

                   (trình bày ngày 24.10.2015)

Nhóm 02: TỔ PHỤ ÁP-RA-HAM, CHA CỦA NHỮNG NGƯỜI TIN

                   (trình bày ngày 24.10.2015)

Nhóm 03: LINH ĐẠO MẸ TÊ-RÊ-SA CAN-CÚT-TA

                  (trình bày ngày 05.9.2015)

                  - Linh Đạo mẹ Têrêsa

                  - Linh Đạo mẹ Têresa - tóm tắt đề tài thuyết trình

                  - Phần thảo luận - PowerPoint Linh Đạo mẹ Têrêsa

                  - Phần thảo luận - Ba câu trả lời

                  - Ba câu trả lời phần thảo luận

                  - Chân dung và cây bút chì

Nhóm 04: CHÂN DUNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO NƯỚC VIỆT NAM

                  (trình bày ngày 05.9.2015)

                  - Chân dung các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Nhóm 05: GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG KẺ THÙ

                  (trình bày ngày 05.9.2015)

                  - Yêu thương kẻ thù

 

 

  • Các sách thiêng liêng của các nhóm làm việc đọc:

 

Nhóm 01: THÁNH THỂ TRONG ĐỜI TÔI (Lm. Pedro Arrupe SJ).

      - Bài chia sẻ phần đầu của nhóm 01 (chị Phụng Anh). 

      - Bài chia sẻ phần hai của nhóm 01 (chị Thanh). 

      - Bài chia sẻ phần ba của nhóm 01 (chị Trâm). 

      - Bài chia sẻ phần tư của nhóm 01 (anh chị Bng Nhung). 

      - Bài chia sẻ phần năm của nhóm 01 (chị Nga). 

      - Bài chia sẻ phần sáu của nhóm 01 (anh chị Dũng-Mỹ). 

 

Nhóm 02: NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ (ĐHY. Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận).

     - Bài chia sẻ lời mở đầu và chiếc bánh thứ nhất (Anh Tú).

     - Bài chia sẻ chiếc bánh thứ hai (Anh Thảo).

     - Bài chia sẻ chiếc bánh thứ ba (Anh Nicolai Ly).

     - Bài chia sẻ chiếc bánh thứ tư (Bác Kim và chị Nhi).

     - Bài chia sẻ chiếc bánh thứ năm (chị Mỹ Trang).

 

Nhóm 03: TÌM KIẾM VÀ GIỮ LẤY SỰ BÌNH AN (Jacques Philippe)

       - Bài chia sẻ phần đầu của nhóm 03 (chị Thuý Hằng).

 

Nhóm 04: HẠNH PHÚC (ĐHY. Fulton Sheen)

       - Bài chia sẻ phần 01 của nhóm 04 (chị Mai).

 

Nhóm 05: CON CÓ THỂ UỐNG CHÉN NÀY KHÔNG (Henri Nouwen)

- Bài chia sẻ phần 01 của nhóm 05 (chị Loan và chị Trang).

- Bài chia sẻ phần 02 của nhóm 05 (chị Tuyết).

 

 

Đề tài và bài chia sẻ của ngày học thứ Bảy 13.06.2015

Ngày 05.09.2015

bottom of page