LỚP THẦN HỌC CĂN BẢN CHO GIÁO DÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Các bài thuyết giảng của linh mục linh hương 

       + Dẫn nhập Thánh Kinh

       + Gia phả của Chúa Giêsu

       + Ký hiệu các sách Thánh Kinh

       + Giáo dân là ai và thần học là gi?

       + Kinh Tin Kính

       + Chúa Giêsu là ai?

       + Chúa Giêsu luôn tôn trọng người khác

 

 

  • Các đề tài của các nhóm làm việc:

Nhóm 01: GIÁO HỘI CÔNG GIÁO, GIÁO HỘI CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

                   (trình bày ngày 24.10.2015)

Nhóm 02: TỔ PHỤ ÁP-RA-HAM, CHA CỦA NHỮNG NGƯỜI TIN

                   (trình bày ngày 24.10.2015)

Nhóm 03: LINH ĐẠO MẸ TÊ-RÊ-SA CAN-CÚT-TA

                  (trình bày ngày 05.9.2015)

                  - Linh Đạo mẹ Têrêsa

                  - Linh Đạo mẹ Têresa - tóm tắt đề tài thuyết trình

                  - Phần thảo luận - PowerPoint Linh Đạo mẹ Têrêsa

                  - Phần thảo luận - Ba câu trả lời

                  - Ba câu trả lời phần thảo luận

                  - Chân dung và cây bút chì

Nhóm 04: CHÂN DUNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO NƯỚC VIỆT NAM

                  (trình bày ngày 05.9.2015)

                  - Chân dung các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Nhóm 05: GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG KẺ THÙ

                  (trình bày ngày 05.9.2015)

                  - Yêu thương kẻ thù

 

 

  • Các sách thiêng liêng của các nhóm làm việc đọc:

 

Nhóm 01: THÁNH THỂ TRONG ĐỜI TÔI (Lm. Pedro Arrupe SJ).

      - Bài chia sẻ phần đầu của nhóm 01 (chị Phụng Anh). 

      - Bài chia sẻ phần hai của nhóm 01 (chị Thanh). 

      - Bài chia sẻ phần ba của nhóm 01 (chị Trâm). 

      - Bài chia sẻ phần tư của nhóm 01 (anh chị Bng Nhung). 

      - Bài chia sẻ phần năm của nhóm 01 (chị Nga). 

      - Bài chia sẻ phần sáu của nhóm 01 (anh chị Dũng-Mỹ). 

 

Nhóm 02: NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ (ĐHY. Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận).

     - Bài chia sẻ lời mở đầu và chiếc bánh thứ nhất (Anh Tú).

     - Bài chia sẻ chiếc bánh thứ hai (Anh Thảo).

     - Bài chia sẻ chiếc bánh thứ ba (Anh Nicolai Ly).

     - Bài chia sẻ chiếc bánh thứ tư (Bác Kim và chị Nhi).

     - Bài chia sẻ chiếc bánh thứ năm (chị Mỹ Trang).

 

Nhóm 03: TÌM KIẾM VÀ GIỮ LẤY SỰ BÌNH AN (Jacques Philippe)

       - Bài chia sẻ phần đầu của nhóm 03 (chị Thuý Hằng).

 

Nhóm 04: HẠNH PHÚC (ĐHY. Fulton Sheen)

       - Bài chia sẻ phần 01 của nhóm 04 (chị Mai).

 

Nhóm 05: CON CÓ THỂ UỐNG CHÉN NÀY KHÔNG (Henri Nouwen)

- Bài chia sẻ phần 01 của nhóm 05 (chị Loan và chị Trang).

- Bài chia sẻ phần 02 của nhóm 05 (chị Tuyết).

 

 

Đề tài và bài chia sẻ của ngày học thứ Bảy 13.06.2015

Ngày 05.09.2015

Trang web được thăm 

lần từ ngày 8.1.2015