top of page

LỚP THẦN HỌC CĂN BẢN CHO GIÁO DÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài thuyết giảng của lm. Giuse Bùi Quang Minh SJ:

Audio: Nấu bếp thần học 01

 

 

Audio: Nấu bếp thần học 02

 

 

 

 

 

Các bài thuyết giảng của lm. Giuse Maria Cao Gia An SJ:

 

 

 

 

 

Audio Thiên Chúa nói với con người

Bức tranh số 1

 

Bức tranh số 2

 

 

Đề tài và bài chia sẻ của ngày học

thứ Bảy 05.09.2015

LỚP THẦN HỌC ĐỌC THÁNH KINH 

 

Để có thể cảm nhận tương đối những điều Cựu Ước trình bày, mời anh chị em tham khảo những tài liệu này:

 

 

 

Nhóm 02: Sách Sáng Thế

Nhóm 05: Sách Xuất Hành

Nhóm 04: Sách Lê-vi

Nhóm 03: Sách Dân Số

Nhóm 01: Sách Đệ Nhị Luật

Sách Lê-Vi - Nhóm 4

 

+ Chương 1-10

+ Tuần 1

+ Tuần 2

+ Tuần 3

Sách Xuất Hành - nhóm 5

 

Bài tóm lược – Thuỳ Trang

Sách Đệ Nhị Luật Nhóm 1

 

Bài tóm tắt

Ngày 13.06.2015

Ngày 24.10.2015

bottom of page