top of page

LỚP THẦN HỌC CĂN BẢN CHO GIÁO DÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề tài và bài chia sẻ của ngày học

thứ Bảy 24.10.2015

Thăm quý bác và anh chị em,

 

Vào buổi học ngày 24.10, có một phần chuẩn bị cho buổi học. Phần này trích 05 bài hoặc 05 chương từ giáo trình học: 

 

CẦU NGUYỆN, MỘT ĐỀ TÀI CỔ XƯA NHƯNG LẠI LUÔN LUÔN MỚI.

 

 

Để quý bác và anh chị em tham khảo trước. Cụ thể hơn, xin gợi ý: 

  • Mỗi người nghe 05 bài này và chú ý xem điều gì trong từng bài (phần) mình thích nhất, điều gì khó hiểu, và điều gì mình muốn đào sâu hơn.

  • Sau đó, khi họp nhóm xin trao đổi về từng bài (phần) đã nghe.

  • Khi đến lớp học 24.10, chúng ta có 01 giờ để cùng trao đổi về 05 bài (phần) mà mọi người và các nhóm đã nghe và làm việc.

  • Có thể, ở tại lớp học, mỗi nhóm sẽ nhận được những câu hỏi về mỗi bài (phần) để trả lời cho mọi người. Nhóm nào nhận được câu hỏi về bài nào, thì đương nhiên tới lớp mới biết.

  • Cuối cùng mỗi người sẽ nhận được 05 bài (phần) này, để có thể tìm hiểu và đào sâu hơn, khi vừa nghe vừa đọc lại bài này một lần nữa. 

 

Đây là một cách học sẽ giúp ích cho chúng ta dễ nhớ và nhập tâm hơn.

01-02. Khủng hoảng của những gì thuộc về tôn giáo và

          Những khó khăn khi cầu nguyện

 

 

 

03-04. Cầu nguyện trong lịch sử, trong thế giới cổ đại

 

 

 

04B. Cầu nguyện trong tư tưởng, lối sống và văn hoá người Việt Nam

 

 

 

05-06. Cầu nguyện là một đòi hỏi sinh tử của đức tin & Dân Ít-ra-en cầu nguyện

 

 

 

 

 

Xin quý bác và anh chị em nghe phần thâu âm trước, và mỗi phần chú ý để trả lời các câu hỏi

 

Bản câu hỏi

 

 

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

01-02. Khủng hoảng của những gì thuộc về tôn giáo -
00:00 / 00:00
03-04. Cầu nguyện trong lịch sử, trong thế giới cổ đại -
00:00 / 00:00
04B. Cầu nguyện trong tư tưởng, lối sống và văn hoá người Việt Nam -
00:00 / 00:00
5-06. Cầu nguyện là một đòi hỏi sinh tử của đức tin & Dân Ít-ra-en cầu nguyện -
00:00 / 00:00

Ngày 05.09.2015

Ngày tĩnh tâm mùa Vọng và Giáng Sinh 11.12.2015-13.12.2015

bottom of page