top of page

LỚP THẦN HỌC CĂN BẢN CHO GIÁO DÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề tài và bài chia sẻ của ngày học

thứ Bảy 30.01.2016

Thăm quý bác và anh chị em,

 

Vào buổi học ngày 30.01, có một phần chuẩn bị cho buổi học. Phần này trích 07 bài hoặc 11 chương từ giáo trình học: 

 

CẦU NGUYỆN, MỘT ĐỀ TÀI CỔ XƯA NHƯNG LẠI LUÔN LUÔN MỚI.

 

 

Để quý bác và anh chị em tham khảo trước. Cụ thể hơn, xin gợi ý: 

  • Mỗi người nghe 05 bài này và chú ý xem điều gì trong từng bài (phần) mình thích nhất, điều gì khó hiểu, và điều gì mình muốn đào sâu hơn.

  • Sau đó, khi họp nhóm xin trao đổi về từng bài (phần) đã nghe.

  • Khi đến lớp học 30.01, chúng ta có 01 giờ để cùng trao đổi về 05 bài (phần) mà mọi người và các nhóm đã nghe và làm việc.

  • Có thể, ở tại lớp học, mỗi nhóm sẽ nhận được những câu hỏi về mỗi bài (phần) để trả lời cho mọi người. Nhóm nào nhận được câu hỏi về bài nào, thì đương nhiên tới lớp mới biết.

  • Cuối cùng mỗi người sẽ nhận được 05 bài (phần) này, để có thể tìm hiểu và đào sâu hơn, khi vừa nghe vừa đọc lại bài này một lần nữa. 

 

Đây là một cách học sẽ giúp ích cho chúng ta dễ nhớ và nhập tâm hơn.

07. Những đặc điểm của kinh nguyện Ítraen

 

 

 

08. Apraham vị tổ phụ vĩ đại, Người cha của các tín hũu và gương mẫu cầu nguyện

 

 

 

09. Môsê, vị ngôn sứ vĩ đại và một con người cẩu nguyện

 

 

 

 

10. Ngôn sứ Êlia con người cầu nguyện và dấn thân cho dân chúng

 

 

 

11. Cầu nguyện và ca ngợi Thiên Chúa bằng các Thánh Vịnh

 

 

 

Xin quý bác và anh chị em nghe phần thâu âm trước,

và mỗi phần chú ý để trả lời các câu hỏi

 

 

Bài ở dạng pdf

 

Bản câu hỏi

 

 

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

Ngày tĩnh tâm mùa Vọng và Giáng Sinh 11.12.2015-13.12.2015 

Ngày 05.03.2016

bottom of page