top of page

LỚP THẦN HỌC CĂN BẢN CHO GIÁO DÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề tài và bài chia sẻ của ngày học

thứ Bảy 05.03.2015

Thăm quý bác và anh chị em,

 

Vào buổi học ngày 05.03, có một phần chuẩn bị cho buổi học. Phần này trích 05 bài hoặc 05 chương từ giáo trình học: 

 

CẦU NGUYỆN, MỘT ĐỀ TÀI CỔ XƯA NHƯNG LẠI LUÔN LUÔN MỚI.

 

 

12 Chúa Giê-su và việc cầu nguyện

 

 

 

13 Chúa Giê-su với Thánh Vịnh trong việc cầu nguyện

 

 

 

14 Kinh Lạy Cha – lời cầu nguyện Chúa Giê-su dạy

 

 

 

15 Chúa Thánh Thần hướng dẫn cầu nguyện

 

 

 

16 Kinh nguyện Ki-tô giáo được khai sinh như thế nào

 

 

 

 

Xin quý bác và anh chị em nghe phần thâu âm trước, và mỗi phần chú ý để trả lời các câu hỏi

 

 

 

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

Bài chia sẻ

 

Ngày 30.01.2016

Ngày 30.01.2016

Hành hương Thánh Đô Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

Từ 14.04.2016-22.04.2016

bottom of page