top of page

VĨ NHÂN CÔNG GIÁO

Là người Công Giáo, chúng ta luôn hướng về Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và cứu rỗi chúng ta. Nhờ vào tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa, mà biết bao vĩ nhân Công Giáo xả thân làm chứng cho Chúa và cho Tin Mừng bằng nhiều phương cách và trong mọi phương diện. Trang VĨ NHÂN CÔNG GIÁO xin mời mọi người cùng tìm hiểu, học hỏi và mở mang thêm kiến thức qua các mẫu gương của các vĩ nhân Công Giáo, đặc biệt chúng ta xin Chúa cho chúng ta cũng có thể trở nên những chứng nhân cho Chúa và cho Tin Mừng trong đời sống thường ngày.

ĐHY. PHANXICO

NGUYỄN VĂN THUẬN

 

Đường Hy Vọng - Linh đạo của Đức Hồng y F.X. Nguyễn Văn Thuận

ĐGM.

FULTON SHEEN

CHA TRẦN LỤC 

(1825-1899)

NHÀ THỜ ĐÁ PHÁT DIỆM

( THỊ TRẤN PHÁT DIỆM - KIM SƠN - NINH BÌNH )

bottom of page