Youtube Lễ Bế Mạc Năm Đức Tin

 

Thực hiện quay Video: Anh Đỗ Xuân Khải.

Trang web được thăm 

lần từ ngày 8.1.2015