top of page

Quỹ Cộng Đoàn

Đóng Quỹ năm 2022

Ủng Hộ năm 2022

Ban Phục Vụ chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đóng quỹ để chúng con có phương tiện lo công việc của cộng đoàn được thuận tiện hơn.

bottom of page