top of page

Trợ giúp bà con Miền Trung

 

Quý anh chị em mến, lâu nay bị Covid nên các sinh hoạt tôn giáo cũng bị ảnh hưởng, và chúng ta cũng lâu rồi không quyên góp để làm việc tông đồ và bác ái. Hiện nay bà con ở Miền Trung Việt Nam và một vài nơi khác đang bị lũ lụt,... Họ gặp nhiều khó khăn. Tôi muốn kêu gọi mỗi người chung tay một chút để làm việc tông đồ và bác ái. Hiện tại Quỹ Tông Đồ Bác Ái của chúng ta có được hơn 20 ngàn Krone. Tôi sẽ trích một phần để giúp bà con Miền Trung, một phần nhỏ còn lại sẽ gửi về giúp các em học sinh dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên. Xin quý anh chị em kêu gọi người quen biết khác cùng chung tay góp phần làm việc tông đồ và bác ái.

Về cách đóng góp

  • Có thể đưa tiền mặt cho tôi hoặc anh Bảo là thủ quỹ.

  • Vì tôi không có Mobilepay, vậy có thể gửi Mobilepay cho anh Bảo, số điện thoại : +45 2876 7127, hoặc chị Châu, số đt: +45 2961 0065.

 

Xin Chúa chúc lành cho mọi người.

Lm. Phê-rô Nguyễn Đức Trí.

THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC

Cập nhật điều khoản liên quan đến bệnh dịch COVID-19 (corona), đặc biệt về lễ an táng và đám tang.

 

Mức độ nghiêm trọng của dịch corona ngày càng tăng, và các biện pháp để kiềm chế sự lây lan của bệnh dịch đã được thắt chặt hơn nữa, gần nhất là vào ngày hôm qua, với các quy định mới của Thủ tướng và các quan chức trong chính phủ. Trong bối cảnh này, giáo hội cũng phải tuân thủ các quyết định của chính quyền. Vì thế mà các biện pháp phòng ngừa đã được thông báo trong giáo phận ngày 12 tháng 3, như: tất cả các thánh lễ công cộng đều phải hủy bỏ, các hoạt động khác trong giáo hội cũng được hủy bỏ, chủ yếu là lễ rửa tội và lễ cưới, ngoại trừ lễ an táng.

 

Theo thông báo của bộ Tôn Giáo, cho tới hôm nay, quy định 10-người không áp dụng trong thánh lễ an táng cũng như việc an táng. Tuy vậy, không có nghĩa là không có giới hạn số người tham dự trong nhà thờ hay nhà nguyện. Mỗi người tham dự phải có khoảng không gian ít nhất 4 mét vuông. Thí dụ: Sàn nhà thờ có diện tích là 200 mét vuông, thì tối đa chỉ 50 người được tham dự, đồng thời phải giữ khoảng cách với người lân cận. Các linh mục hoặc phó tế chỉ được cử hành thánh lễ hoặc nghi thức an táng trong nhà thờ. Như vậy, không được cử hành các nghi thức tại tư gia hoặc các phòng hội khác không thuộc nhà thờ và các tu sĩ không được tham dự. Cũng vậy, Giáo hội đề nghị không nên tổ chức các cuộc tụ họp sau nghi thức an táng và hoàn toàn không được tổ chức trong phòng hội nhà xứ hoặc khu vực khác của giáo xứ. Nếu nghĩa trang có quy định nghiêm nhặt hơn, người tham dự phải làm theo hướng dẫn của địa phương.

 

Nghĩa tử là nghĩa tận nên thật đau đớn khi không thể tham dự nghi thức tiễn đưa lần cuối, nhưng với điều kiện hiện tại, buộc chúng ta phải hành động sáng suốt. Nếu trong trường hợp phải giới hạn số lượng người tham dự, gia quyến có thể tổ chức thánh lễ cho người quá cố, khi tình hình được bình thường hóa.

 

Lễ rửa tội và lễ cưới nên dời vào thời điểm thích hợp hơn. Nếu bắt buộc phải thực hiện, nên giới hạn số người tham dự trong phạm vi gia đình và người chứng.

 

Trong thời gian này, thánh lễ vẫn được tiếp tục cử hành trong các dòng tu, tuy nhiên, vẫn phải tuân theo các quy định liên quan đến số lượng người tham gia.

 

Trong cơ đại dịch corona này, chúng ta gặp thử thách trong nhiều lĩnh vực, kể cả lĩnh vực tâm linh. Với niềm tin cậy vào sự quan phòng của Chúa, chúng ta hãy phó thác cho Ngài và kiên trì cầu nguyện cho mọi người và mọi việc chúng ta đã được giao phó.

 

Thủ đô Copenhagen, ngày 18 tháng 3 năm 2020

+ Czeslaw

TẤT CẢ THÁNH LỄ ĐỀU HỦY BỎ

 

Tất cả các hoạt động chung và các cuộc hội họp khác trong các nhà thờ đều bị hủy bỏ.

Hiện nay, chúng ta đang trải qua tình trạng thay đổi trầm trọng do dịch bệnh Corona gây ra từng ngày. Thủ tướng và các nhà đại diện khác của chính quyền dân sự đã đưa ra các biện pháp triệt để liên quan đến các cuộc tụ họp công cộng và các liên hệ giữa các cá nhân. Mới đây Giáo Hội Tin Lành đã thông báo hủy bỏ tất cả các việc phụng tự.

 

Việc huỷ bỏ Thánh lễ Chúa Nhật là một sự việc nghiêm trọng, vì thánh lễ là sức sống đối với những người Công Giáo chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải hành động khôn ngoan và có trách nhiệm cũng như với tinh thần đoàn kết. Do vậy, dù rất đau lòng, nhưng chúng tôi phải hủy bỏ tất cả các thánh lễ cho tới khi có tin tức mới. Các cuộc hội họp khác trong cộng đoàn cũng sẽ bị ngưng, bao gồm cả việc giảng dạy.

 

Liên quan đến các hoạt động khác của giáo hội, chỉ những người thân cận nên tham dự.

 

Trong hoàn cảnh hiện nay, việc vắng mặt Thánh Lễ Chúa Nhật không phải là tội. Điều này không làm giảm đi sự đau đớn và lòng khao khát của chúng ta. Tuy nhiên, không vì thế mà người ta bị xa rời mối tình thân với Chúa Kitô. Hội Thánh còn có một thực hành gọi là rước lễ thiêng liêng. Việc rước lễ này hệ tại khi cầu nguyện bày tỏ niềm tin của mình vào sự hiện diện của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể và khao khát được kết hiệp với Ngài. Mặc dù việc rước lễ thiêng liêng được thực hành do hoàn cảnh, nhưng nhờ đó chúng ta có thể bày tỏ tình liên đới với các tín hữu phải trải qua tình trạng thiếu Thánh Lễ trong thời gian dài và dưới những hoàn cảnh nghiêm trọng hơn. Đồng thời, chúng ta có thể kết hợp những gian khó của mình vào việc thực hành chay tịnh cùng với gia tăng việc cầu nguyện và lòng sốt mến hơn trong tương quan với Thiên Chúa. Sự gian khó cả về tinh thần lẫn vật chất có thể dạy chúng ta quí trọng hơn những gì chúng ta sẵn có.

Các thắc mắc về các trường hợp cụ thể có thể liên lạc với cha Tổng Đại Diện, đt. 30 54 21 18 hoặc ne@katolsk.dk

 

Paderborn, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

+ Czeslaw

ALLE MESSER AFLYSES

ALL MASSES CANCELLED

Alle offentlige gudstjenester og andre sammenkomster i menighederne aflyses.

For tiden oplever vi, at situationen forårsaget af corona-epidemien ændrer sig drastisk dag for dag. Statsministeren og andre repræsentanter for de civile myndigheder har fremsat radikale forholdsregler vedr. offentlige forsamlinger og samkvem mennesker imellem. På det sidste er det blevet meddelt, at Folkekirken aflyser alle gudstjenester.

 

    At aflyse søndagsmessen er et alvorligt tiltag, fordi det drejer sig om noget livsvigtigt for os som katolikker. Dog skal vi også handle klogt og forsvarligt og også gerne solidarisk. Så smerteligt det end er, skal alle offentlige messer derfor aflyses indtil videre. Det samme gælder endnu mere andre former for sammenkomst i menighederne, herunder undervisning.   

 

     I forbindelse med andre kirkelige handlinger bør kun de nærmeste deltage

 

     Under de givne omstændigheder er det ikke en synd at udeblive fra søndagsmessen. Det gør ikke savnet mindre smerteligt for os. Dog er man ikke af den grund udelukket fra fællesskabet med Kristus. Kirken kender også en praksis, som kaldes åndelig kommunion. Den består i i bøn at udtrykke sin tro på Kristi nærvær i eukaristien og sin længsel efter at være forenet med ham. Selv om det er påtvunget p.gr. af omstændighederne, kan vi også hermed udtrykke vor solidaritet med de trosfæller, som over længere tid og under langt alvorligere forhold må undvære eukaristien. Samtidig kan vi inddrage vort afsavn i vor fastetidspraksis sammen med øget bøn og større iver i vort forhold til Gud. Både åndelige og materielle afsavn kan lære os en større værdsættelse af de goder, vi har til rådighed.

Henvendelser om tvivlspørgsmål i konkrete situationer kan ske til generalvikaren på 30 54 21 18 eller ne@katolsk.dk

 

Paderborn, den 12. marts, 2020-03-12

 

+Czeslaw

Ý thức đóng thuế nhà thờ

Hiện nay Giáo Phận Đan Mạch đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chánh. Một trong những nguyên nhân chính là: có quá ít người đóng thuế nhà thờ. Vì thế, xin quý ông bà và anh chị em chú ý để giúp Giáo Phận qua việc đóng thuế nhà thờ. Quý ông bà có thể tải xuống (dowload) bản khai đóng thuế nhà thờ tiếng Việt hoặc tiếng Đan. Nếu ai cần được hướng dẫn thể thức đóng thuế nhà thờ, xin liên lạc với chị Minh, anh Điệp và các anh chị em trong ban Phục Vụ.

 

bottom of page